Kwaliteitsregister voor Pedicures

 

Pedicure Almere Car(e)Feet

Onderstaande tekst is overgenomen van het kwaliteitsregister pedicure’s en is van toepassing op Pedicure Almere Car(e)Feet.

We hebben een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:

  1. Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
  2. Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
  3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
  4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Hoofdbedrijfschap Ambachten
Het KRP is mede tot stand gekomen dankzij financiele steun van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).

Car(e)Feet is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures onder krp nummer 13234.

Zie https;//www.kwaliteitsregisterpedicures.nl

Geregistreerd in het KRP register

 

 

 

 

https://pedicurealmere-buiten.nl/pedicure-almere